Tuesday, December 25, 2007

sebulan di Nuclear Medicine department


Dr. tengah suntik 99m-Tc ke dalam badan pok cik tu


Mari mendaftar

Assalamualaikum dan salam sejahtera,,

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran kepada tuhan kerana telah mengizinkan saya untuk mengusahakan satu dimensi baru pelajar sinaran perubatan dengan harapan dimensi maya ini akan mendatangkan manfaat yang besar kepada kita semua. Menyedari pentingnya networking di kalangan kita maka saya telah mengambil inisiatif ini bagi memastikan hubungan semua pelajar sinaran perubatan tidak akan putus sebaik sahaja tamat zaman pengajian masing-masing. Jadi dengan adanya blogspot ini saya berharap ruang yang disediakan ini mampu dimanfaatkan dengan buah fikiran ataupun maklumat-maklumat yang sihat. Saya juga amatlah berharap supaya melalui wujudnya blogspot ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan pelajar dengan para pensyarah dan jika ada masalah ataupun keraguan dalam kuliah maka bolehlah menggunakan blogspot ini sebagai pengantaraanya.Untuk maklumat yang lebih lanjut ataupun sebarang usaha cadangan penambahbaikkan bolehlah menghubungi saya melaui telefon 0126990208 ataupun mail saya ly_mean@yahoo.com,,sekian terima kasih
::halimi muhamad rusli